ISO Certificering: Zo implementeert u het ISO gedachtegoed op de werkvloer

iso certificering proma consulting

Eerder beschreven we al hoe een ISO certificering een uitgelezen kans is om aan de slag te gaan met een totaal bedrijfs verbeterproces.

U kunt middels het doorlopen van een ISO-traject eenduidig beschrijven hoe uw processen nu daadwerkelijk verlopen. Daarmee kun je eerdere verbeteringen in de werkwijzen die nog niet goed zijn vastgelegd bekrachtigen. Hoe zijn alle raakvlakken van processen naadloos op elkaar afgestemd? 

Met RASCI tabellen kunt u de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzichtelijk maken. Bij ProMa Consulting valt dit onder de noemer “Integraliteit”. Het overzicht van de workflow met bijbehorende RASCI zorgt voor een goed besef van de participanten over de na te leven verwachtingen en op te leveren resultaten. Het minimaliseert de onduidelijkheid over wie, wat doet, wanneer en hoe. Dat is wat iedere organisatie graag terug wil zien en waar ook ISO voor staat. 

Specialist Klanttevredenheid 

Uw bedrijfsvoering staat in dienst van de invulling van uw klantbehoefte. U gaat voor de hoogste klanttevredenheid. Want dat is ook weer goed voor de aanwas van nieuwe klanten en opdrachten. En voor de toekomst van uw business. Dat betekent dat er binnen het proces nagedacht moet worden over wat de klant precies verwacht en welke ondersteunende processen daarvoor nodig zijn. De klant vraagt u om onderbouwing van de verwachtingen die u schept. Dat moet u wel aantoonbaar kunnen maken om ISO-gecertificeerd te worden. 

Dan is het heel verstandig om met een partner in zee te gaan die precies weet wat er nodig is om de totale kwaliteit van uw bedrijf goed te beschrijven en naar professioneler in kaart te brengen. Zo is het verstandig om de implementatie van het ISO gedachtegoed over te laten aan de specialist.    

Professionele aanpak

Wanneer u met ProMa Consulting om tafel gaat dan gaan we in een intakegesprek eerst onderzoeken wat u nodig heeft. U geeft ons antwoord op een veeltal vragen en wij presenteren u dit in waterdichte stroomschema’s :  

  • Wat zijn uw bedrijfsambities die voortvloeien uit uw Missie en Visie?
  • Hoe staat de organisatie in dienst van het bereiken van die bedrijfsambitie? 
  • Hoe en waar is het beleid vastgelegd en gecommuniceerd?  
  • Wie zijn uw stakeholders en hoe staat u met hen in contact? 
  • Hoe gaat u om met wet- en regelgeving, milieu, arbo en veiligheid? 
  • Welke processen lopen er, wat is de PDCA cyclus daarbij?  
  • Weet iedereen wat zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn? 

Op basis van vastgestelde stroomschema’s gaan wij verder en zorgen ook voor de verdere implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem. Gedurende het traject leren wij uw organisatie kennen vanuit de klantvraagstelling en kunnen knelpunten omzetten in organisatieverbeteringen. Dat is onze bijkomende meerwaarde in ISO certificeringstrajecten. 

Aantoonbaar  

Voor een ISO certificering moet uw bedrijf over een reële periode,  aantoonbaar bezig zijn met de beschreven visie, missie en doelstellingen inclusief bijbehorend verbeterproces. Tegen die scope wordt het bedrijf gecertificeerd. Naar aanleiding van een eerste directiebeoordeling, waarin we vast hebben gelegd wat we doen en hoe, gaan we hiermee aan de slag. Zo stomen we uw bedrijf in 3 maanden klaar voor de certificering.  

Lange termijn 

ProMa Consulting is gespecialiseerd in die lange termijn implementatie van het ISO gedachtengoed. Daarom werken we met abonnementen waarbij wij langere tijd met bedrijven oplopen. We willen challengen, uitdagen, doelstellingen scherp houden en planningen bijhouden. En samen met onze geselecteerde en specialistische netwerkpartners, kunnen we, een continu en compleet dienstenpakket aanbieden . Denk hierbij aan de ISO9001, 14001, 27001, 45001, VCA en een compleet online management softwarepakket. 

Om nog maar een voorbeeld te gebruiken: als bakker kunt u zelf uw aangifte doen, maar een accountant gaat veel sneller, kan er meer voordeel uithalen, maakt geen fouten en geeft vertrouwen naar de belasting. Zo is het ook verstandig om de implementatie van het ISO gedachtegoed over te laten aan de specialist.  

Wilt u eens persoonlijk sparren over uw doelstellingen en uitdagingen of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden rondom een ISO certificering? Neem contact met ons op.