Auditeren is een van de vele diensten die ProMa Consulting biedt. Onze collega Mieke van de Waal is gecertificeerd Lead Auditor, met een aanvullende specialisatie voor auditeren op afstand, remote auditeren. Daarnaast heeft Mieke veel recente ervaring met archiefopdrachten en documentbeheer.

“Ik test met het auditeren de effectiviteit van alle processen in het kwaliteitmanagementsysteem en geef een helder advies over mijn bevindingen. Faalkosten kunnen dan geminimaliseerd worden”. 

Verder heb ik gespecialiseerd in remote auditing en daardoor kunnen wij de klant blijven ondersteunen. 

auditeren

Lead Auditor

WAT HOUDT EEN AUDIT IN?

Een audit is bedoeld om het werk dat je doet aantoonbaar te maken. En een vinger aan de pols te houden of het beoogde doel van een systeem, proces of document wordt gehaald. De lead auditor is verantwoordelijk voor zeer belangrijke aspecten.

VOORBEREIDING

Wij houden een intake bij u met de leidinggevende/kwaliteitsfunctionaris en/of risicomanager. Tijdens de intake kijken wij naar het risicodossier. Welke processen hebben een groot risico en moeten in de gaten worden gehouden. Wat zijn de risico’s die gezien worden in het systeem, proces of document? Aan de hand daarvan wordt een auditplanning gemaakt. In de auditplanning gaan wij na of de audits on-site of remote worden gehouden. Ruim van te voren verzenden wij de uitnodigingen richting het bedrijf. Zodat het bedrijf zelf de juiste aanwezige kan uitnodigen.

AUDIT

De auditor stelt zijn vragen en de auditee beantwoord deze. Ook laat de auditee de gevraagde stukken zien. Op deze manier verzamelen wij bewijs om aantoonbaar te maken dat het beoogde doel wordt gehaald. Eventuele bevindingen bespreken wij met de auditee. De auditor of toetser werkt na de audit het verslag uit. De auditor of toetser schrijft ook een eindconclusie.

 

 

 

OUTTAKE

Wij delen het auditverslag met de aanwezige van de intake. In het auditverslag worden eventuele bevindingen vermeld. ProMa Consulting biedt ondersteuning bij het verbeterproces aan als aparte dienst.

 

 

 

 

 

WELKE VRAGEN STELLEN WIJ?

Onze Lead Auditors zijn geschoold in het auditeren aan de hand van de ISO 9001 : 2015. Dit vormt de basis voor het auditeren. Wij stellen ook vragen op basis van uw eigen kwaliteitsprocessen en de eisen in uw contract. Deze kunnen door de opdrachtgever vertaald zijn in een plan van aanpak (kwaliteitborgingsplan, managementplan enz.) en dit is geaccepteerd door de opdrachtgever. 

Remote auditeren

auditeren

Remote auditeren is auditeren op afstand met gebruik van elektronische methodes. Dat is natuurlijk zeer actueel in deze tijd waarin thuiswerken en digitale meetings het nieuwe normaal zijn. Geen gezondheidsrisico voor zowel de auditor als de auditee en geen externen in je bedrijf. Deze manier van auditeren verschilt niet veel van een on-site audit (een audit op locatie). Alleen zitten we nu achter een beeldscherm i.p.v. dat wij elkaar live ontmoeten.

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek. Of bekijk onze pagina over kwaliteitsmanagement.