10 tips om faalkosten te voorkomen

faalkosten voorkomen

Veel ondernemers maken onnodige kosten door op een inefficiënte manier te werken. Deze zogenoemde faalkosten kunnen de winstmarge behoorlijk omlaag brengen. Door de projectomgeving of organisatie efficiënter in te richten, kunnen faalkosten worden voorkomen. ProMa Consulting helpt ondernemers en bedrijven met een passend verbetertraject dat winst oplevert voor het hele bedrijf. daarom geven we tien tips om u hierbij op weg te helpen.

Tip # 1

Een duidelijke visie

Allereerst is het van belang dat alle neuzen binnen het project dezelfde kant op staan, want zonder duidelijke visie ren je rond zonder doel. Start met een plan door in kaart te brengen waarom dit project wordt uitgevoerd en wat het beoogde einddoel is.

Tip # 2

Inventarisatie van de risico’s

Maak een inventarisatie van de interne- en externe risico’s. Kijk hierbij met een kritische blik naar het eigen project of bedrijf. Erken de risico’s die mogelijk voor faalkosten kunnen zorgen. Bedenk welke maatregelen genomen moeten worden indien een risico zich voordoet.

Tip # 3

Planning en voorbereiding

Zorg voor een gedragen, duidelijke en haalbare planning. Denk hierbij ook aan de gevolgen van eventuele uitloop van de planning en welke acties vervolgens moeten worden ondernomen. Door dit van tevoren zorgvuldig in kaart te brengen, kom je later niet voor verrassingen te staan.

Tip # 4

Zitten de juiste mensen op de juiste plek?

Bekleden uw medewerkers wel de positie waar zij het meest geschikt voor zijn? Of zouden ze beter tot hun recht komen in een andere functie? Door gesprekken te voeren met medewerkers over ambities en ontwikkelingsmogelijkheden, valt veel te bereiken wat betreft de juiste persoon op de juiste plek.

Tip # 5

Leiders in plaats van managers

Zijn uw leidinggevende managers die dirigeren en dicteren of echte leiders die uw personeel optimaal ontwikkelen? Een echte leider creëert een open en veilige organisatiecultuur.

Tip # 6

Standaardiseer

Kom je erachter dat je bepaalde processen meerdere malen doorloopt? Standaardiseer! Schrijf het volledige proces op en zorg ervoor dat dit nageleefd wordt. Telkens het wiel opnieuw uitvinden kost te veel tijd en geld.

Tip # 7

Praat met elkaar

Hoe voor de hand liggend het misschien mag klinken, maar blijf met elkaar in gesprek. Onuitgesproken verwachtingen kunnen leiden tot verkeerde verwachtingen en miscommunicatie. Controleer vooraf of zender en ontvangen van een boodschap op één lijn zitten.

Tip # 8

Een open en veilige organisatiecultuur

Dit houdt in dat de organisatiecultuur openheid en veiligheid biedt waardoor werknemers eerlijk durven te communiceren. Het is een cultuur waarin leidinggevende werknemers het gevoel geven dat fouten gemaakt mogen worden en door iedereen gemaakt kunnen worden, mits hiervan geleerd kan worden.

Tip # 9

‘First time right’

Investeren in het beperken van faalkosten is geld besparen. Terugkomen om herstelwerkzaamheden uit te voeren betekent sowieso ongewenste bijkomende kosten. Daarom is het verstandig om vooraf aan het project te investeren in een gedegen voorbereiding, zoals de bovenstaande tips laten zien.

Tip # 10

Controle momenten

Loopt alles goed? Bouw controle momenten in om ervoor te zorgen dat u ‘in controle’ blijft. Deze tussentijdse evaluaties geven u grip op het verloop van het project. Daardoor zult u veel minder snel overvallen worden door onverwachte kosten.

Stappen die ProMa zou doorlopen

  1. het uitvoeren van een nul-meting. Onze consultants zullen gesprekken aangaan om de situatie inzichtelijk te maken. Daarnaast brengen onze eigen auditors de huidige processen in kaart.
  2. Het vaststellen van de beoogde missie en visie. Wij kijken naar war de onderneming wil bereiken en waarom ze dat willen.
  3. Het opstellen van een passend plan. Daarin formuleren we hoe beoogde wordt bereikt en het dit gemeten gaat worden.
  4. We zetten de juiste personen op de juiste plek. Bij ProMa Consulting werken consultants met diverse achtergronden en specialismen. Door deze diversiteit kunnen wij op verschillende plekken in de organisatie de implementatie vorm geven door mee te werken.
  5. Standaardiseren en controleren. Door de terugkerende processen in kaart te brengen kunnen wij hulp bieden bij het standaardiseren van processen. Vervolgens bieden onze auditors de mogelijkheid om de processen te auditeren en zo te controleren. Waarbij wij de organisatie pas verlaten wanneer deze zelfstandig kan draaien.

Eerste Hulp Bij Faalkosten

De bovenstaande tips kunnen u ondersteunen bij het verminderen van faalkosten binnen uw organisatie. Wilt u een op maat gemaakte aanpak en begeleiding met het efficiënter inrichten van uw organisatie? Neem contract met ons op om zo snel mogelijk uw faalkosten te verminderen.

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.