Introductie Jaap van de Lagemaat

Heeft u zich ook wel eens afgevraagd waarom het vaak zo moeilijk blijkt om de gewenste resultaten te bereiken bij de uitvoering van een contract of project? Zelfs ondanks alle effort van mensen, de eindeloze overleggen, de mooiste apps en managementtrainingen. Het is een vraagstuk dat mij regelmatig bezighoudt. 

Voordat ik hier verder op in ga, stel ik mezelf eerst graag kort voor. Ik ben Jaap van de Lagemaat, 37 jaar en vanaf 1 september aan ProMa Consulting verbonden als consultant Contractmanagement. In mijn loopbaan via het Groene Defensie Uniform, in de functies van onder andere Teamleider en Contractmanager, ben ik nu terecht gekomen op een plek waar ik organisaties kan helpen om doelen te bereiken en faalkosten terug te dringen. En daar ben ik erg enthousiast over.

Dit alles vanuit mijn constatering dat projecten en contracten met regelmaat op een inefficiëntie wijze worden uitgevoerd. Wat in vrijwel alle gevallen leidt tot ontevreden klanten, passiviteit van medewerkers, faalkosten en teams die met enorme inspanningen proberen om doelen alsnog te bereiken. Met alle gevolgen van dien.

De belangrijkste facetten om dit tij te keren zijn in mijn optiek het weer centraal stellen van identiteit en leiderschap. Voor zowel het team, de organisatie als de persoon. 

Ik heb het over een omschakeling van een plannende en controlerende stijl van leidinggeven (managen) naar leiders met een heldere visie. Een visie die ze weten te vertalen naar een missie waarmee ze hun teams inspireren. Zodat medewerkers zich (weer) kunnen identificeren met de organisatie en er energie en creativiteit loskomt. 

Het ProMa 3D principe heeft alle facetten in huis om doelen weer te gaan bereiken en van uit een heldere opdracht, met duidelijke afspraken en met de juiste structuur te komen tot een succes. Hiervoor is stevig leiderschap, een sterke teamgeest en een integrale blik noodzakelijk, want de mensen maken de organisatie.

Uw project of contract ook ‘in control’, neem dan gerust contact met mij op.