Blijf bij me!

personeel tekort bouw

Het gaat goed met bouwend Nederland [1]. De laatste jaren is er overal gebouwd en de bouwwoede lijkt vooralsnog niet bekoeld te zijn. Projecten genoeg en personeel te weinig. De vacaturegraad in de bouwnijverheid is in de afgelopen vier jaar verdrievoudigd [2]. Het is geen verassend riedeltje: het gaat goed met de economie, bouwprojecten krijgen financiering, iedereen wil een graantje meepikken en voor u het weet staat u met een projectteam klaar om iets moois neer te gaan zetten. Echter, hiermee is de strijd om bekwaam personeel ook begonnen. Het getouwtrek om personeel is snel een realiteit geworden, waardoor bijna iedereen handjes te kort komt. Met weinig personeel in huis is een vertrekkende medewerker al helemaal onwenselijk.  

100 euro per maand meer en weg is uw personeel

Waarom kiezen mensen voor een andere werkgever? Intuïtief nemen we aan dat vertrekkende personeelsleden de biezen pakken omdat ze elders meer kunnen verdienen. Maar salaris is niet per se de doorslaggevende factor bij het besluit voor een andere baan [3]. Als het salaris de reden is, ervaart de medewerker niet een eerlijke beloning te krijgen [4]. Nog belangrijker is een tevreden personeelslid. Er zijn tal van factoren die bijdragen aan tevreden personeel. Het salaris is daar slechts één van [5,6,7]. Als u ervoor kan zorgen dat uw personeel tevreden is, blijven ze veel langer bij u [8,9].

Het tevreden personeelslid

Hoe zorg ik ervoor dat mijn personeel tevreden is? Het is een vraag waar menig HR-manager mee te maken krijgt. Er is volop onderzoek naar dit thema gedaan, dat interessante inzichten heeft opgeleverd. Hoe zit dat eigenlijk met uw onderneming? Wat wordt er gedaan om tevreden personeel te krijgen en te houden? Hieronder staan een aantal stellingen met ieder een paar hulpvragen. Organisaties die zich herkennen in de stellingen, hebben over het algemeen meer tevreden personeel. Hoeveel van deze stellingen kunt u met een JA beantwoorden? 

1. Voor mijn personeel zijn ontwikkelmogelijkheden beschikbaar [10].
Wordt het personeel op een georganiseerde wijze opgeleid en ontplooid? Kan een medewerker zijn of haar ambitie bij u in de organisatie waarmaken? Is er sprake van een leercultuur?  
JA / NEE

2. Het management hanteert een motiverende en coachende stijl van leiderschap (empowering leadership) [11].
Worden de meningen van uw medewerkers gehoord en gerespecteerd? Krijgt uw personeel ondersteuning vanuit hun manager? Is er sprake van een feedbackcultuur?
JA / NEE

3. Mijn personeel voelt zich verbonden met de organisatie [12].
Weet uw personeel waar uw organisatie voor staat? Wordt er duidelijk gemaakt welke rol iemand heeft in de missie en visie van de organisatie? Wordt het belang van iemands werk onderstreept? 
JA / NEE

4. Mijn personeel voelt zich prettig en vertrouwd elkaar [12].
Is het mogelijk voor uw personeel om zichzelf te zijn? Mogen er fouten worden gemaakt? Voelt uw personeel zich gerespecteerd? 
JA / NEE

5. Mijn personeel kan vriendschappen ontwikkelen op het werk [12].
Zijn er mogelijkheden voor personeel om met collega’s op te trekken? Kunnen collega’s elkaar makkelijk bereiken? Mag er plezier worden gemaakt op de werkvloer?
JA / NEE

6. Er worden realistische verwachtingen uitgesproken naar het personeel toe [13].
Zijn er geen onduidelijkheden over taakomschrijvingen? Wordt er geluisterd naar meningen van personeel over het bereiken van doelen en mijlpalen? Worden vragen beantwoord?
JA / NEE 

 7. Er wordt aandacht besteed aan medewerkerstevredenheid.
Wordt er onderzoek gedaan naar medewerkerstevredenheid? Wordt er actief bijgedragen aan een beleid dat medewerkers meer tevreden maakt?
JA / NEE

Medewerkerstevredenheid centraal

Er zijn vele manieren die bijdragen aan medewerkerstevredenheid. De checklist hierboven kan een kijkje geven in hoe het ervoor staat bij uw onderneming. Mijn wens is dat medewerkerstevredenheid meer en meer een centrale plek krijgt bij organisaties. Het realiseren van medewerkerstevredenheid is een actief proces dat niet kosteloos is, maar daar krijgt u als organisatie wel iets voor terug: het verloop wordt minder groot en het werk wordt ook nog eens beter gedaan [7].

Lees ook ons andere blog ‘wat één ontevreden medewerker voor uw organisatie kan betekenen’.

Bronnen

 1. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/08/sterkste-omzetstijging-bouwsector-in-meer-dan-tien-jaar
 2. https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/vacatures/vacaturegraad-naar-bedrijfstak
 3.  Currall, S. C., Towler, A. J., Judge, T. A., & Kohn, L. (2005). Pay satisfaction and organizational outcomes. Personnel Psychology, 58, 613–640. 
 4.  Vandenberghe, C., & Tremblay, M. (2008). The Role of Pay Satisfaction and Organizational Commitment in Turnover  Intentions: A Two-Sample Study. Journal of Business and Psychology, 22, 275-286. 
 5.  Sousa-Poza, A., Sousa-Poza, A. (2000). Well-being at work: a cross-national analysis of the levels and determinants of job satisfaction. Journal of Socio-Economics, 29, 517-538.
 6.  Mitchell, T. R., Holtom, B. C., Lee, T. W., Sablynski, C. J., & Erez, M. (2001). Using Job Embeddedness to Predict Voluntary Turnover. Academy of Management Journal, 44, 1102-1122. 
 7.  Mitchell, T. R., Holtom, B. C., Lee, T. W., Sablynski, C. J., & Erez, M. (2001). Using Job Embeddedness to Predict Voluntary Turnover. Academy of Management Journal, 44, 1102-1122. 
 8.  Tett, R. P., Meyer, J. P. (1993). Job Satisfaction, Organizational Commitment, Turnover Intention And Turnover: Path Analyses Based On Meta-Analytic Findings. Personnel Psychology, 43, 259-293. 
 9.  Jaros, S. J. 1997. An assessment of Meyer and Allen’s (1991) three component model of organizational commitment and turnover intentions. Journal of Vocational Behavior, 51, 319-337. 
 10.  Marshall Egan, Toby & Yang, Baiyin & Bartlett, Kenneth. (2004). The effects of organizational learning culture and job satisfaction on motivation to transfer learning and turnover intention. Human Resource Development Quarterly. 15. 279 – 301. 10.1002/hrdq.1104.
 11.  Kim, Minseo & A. Beehr, Terry & Prewett, Matthew. (2018). Employee Responses to Empowering Leadership: A Meta-Analysis. Journal of Leadership & Organizational Studies. 25. 154805181775053. 10.1177/1548051817750538.
 12.  Mitchell, T. R., Holtom, B. C., Lee, T. W., Sablynski, C. J., & Erez, M. (2001). Using Job Embeddedness to Predict Voluntary Turnover. Academy of Management Journal, 44, 1102-1122.
 13.  Ziegler, R., Hagen, B., & Diehl, M. (2012). Relation Between Job Satisfaction and Job Performance: Job Ambivalence as a Moderator. Journal of Applied Social Psychology, 42.