Project Rijkswaterstaat: verbeteren nautische uitbesteding

Vanuit de bediencentrale in Amerongen worden zeven opjecten 24/7 bediend.

Consultant Marco Visser is in het afgelopen half jaar bij Rijkswaterstaat (RWS) ingezet als Business Partner Bedrijfsvoering bij het verbeteren van de nautische uitbesteding van Scheepvaart- en Watermanagement (SWM).

Waarom deze opdracht?
Het borgen van de 24/7 bediening op alle vuurtorens, sluizen en vaarwegbruggen stond door capaciteitsdilemma’s onder druk. De scope van mijn inzet was: Het sluitend maken van de maandroosters op alle objecten, zodat er een robuuste planning ontstaat die goed op verstoringen en seizoen drukte kan anticiperen. Daarvoor zat in de werkgroep een delegatie van contractmanagement, planners, afdelingshoofden, stategisch adviseurs.

Hoe hebben we dit aangepakt?
Allereerst is goed geïnventariseerd wat de oorzaken waren van vaarwegstremmingen door niet opgevulde roostergaten. Dat bleek al snel objectspecifiek te zijn. Daarnaast waren de onderlinge uitwisselbaarheden erg laag. Elke bedienaar moet zeer recente werkervaring van het object onderhouden om een dienst te mogen invullen. Veiligheid gaat boven alles en dat zet druk op een LEAN roostermodel. In dat spanningsveld heb ik adviezen in een plan van aanpak gezet en gezorgd voor draagvlak. Onder het motto ‘ Niet Anders maar Beter’  zijn quick wins en fixes in een pilot uitgeprobeerd. Op basis van de leerpunten is de pilot daarna landelijk ingezet. Dat bracht veel in beweging en deed veel stof opwaaien. Het was nodig dat verwaterde afspraken nieuw leven werden ingeblazen en er eigenaarschap voor het primaire bezettingsproces werd getoond.

Wat is onze meerwaarde?
Na dit mooie verbeterproject mag ik een aantal concrete zaken achterlaten bij Rijkswaterstaat:

  • SWM heeft de regie terug in de samenwerking met nautisch dienstverlener Blue Amigo.
  • Afspraken en werkwijzen zijn verduidelijkt en op elkaar afgestemd.
  • Uit rapportages blijkt dat de beheersmaatregelen daadwerkelijk leiden tot een efficiënte en robuuste inzet.

Deze verbeterpunten komen niet alleen ten goede van de uitvoerenden van operators en sluismeesters, maar vooral ook van de klanten: de vaarweggebruikers die kunnen vertrouwen op de dienstverlening van Rijkswaterstaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *