ProMa ondersteunt Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement (VWM)

Noorderhaven Volkeraksluis met schepen.

Sinds 8 mei mag ik ( Marco Visser) voor Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement (VWM) als Business Partner Bedrijfsvoering Management Cyclus (MCY) aan de slag namens ProMa Consulting. VWM vormt met ruim 1900 medewerkers het grootste bedrijfsonderdeel van Rijkswaterstaat. Voor de directie en 10 afdelingshoofden van VWM zal ik de bedrijfsvoering aspecten voor de zogeheten ‘natte RWS dienstverlening’ behartigen die dagdagelijks plaatsvindt. Dit betreft oa. sluisbediening, vaarwegmarkering, weerwaarschuwingen, waterpatrouilles, waterkwaliteitbewaking, vergunningcontroles, nautische inleen en nog veel meer zaken. Teveel om op te noemen en elk met een eigen besluitvormingsproces en uitvoeringsplan. 

Ook ben ik betrokken bij de samenwerking met alle andere RWS landelijke organisaties en de Regionale organisaties, denk aan bijvoorbeeld onderhoud en renovatie van radarsystemen, crisisbeheer en stremmingsmanagement. 

Deze opdracht sluit goed aan op het Hoogwaterbeschermingsprogramma wat ik het afgelopen jaar heb mogen ondersteunen vanuit RWS Westraven te Utrecht. Leuke bijkomstigheid is dat VWM ook op diezelfde locatie zit waardoor ik nu mijn voormalige afdelingsgenoten en mt-leden telkens tref in de wandelpaden en bij de lunch. Met het opschuiven van bijna letterlijk een bureaustoel ben ik in deze vervolgopdracht gestapt voor Rijkswaterstaat.

Ik kijk terug op een hele warme opstart binnen VWM en heb een goede overlap met degene die ik ga waarnemen waardoor ik soepel de werkzaamheden kan oppakken. Dat is ideaal voor de dienstverlening die ik zo goed mogelijk op kwaliteit probeer invulling te geven. Het team MCY heeft me ook gelijk meegenomen in de informele teamactiviteiten. Zo heb ik het hechte team snel kunnen leren kennen en meer duiding kunnen geven aan de functie-inhoud en verwachtingen.

Elke dag leer ik veel bij en zet ik alles in om te leveren waar we als ProMa voor staan; relevant zijn. Het kost me nu veel energie omdat het takenpakket zo veelzijdig is en er veel specifieke proceskennis nodig is. Maar het levert tegelijk ook veel energie op; Ik mag deelnemen aan bestuurlijke directietafels waar stevige inhoudelijke dialogen worden gevoerd. Het is indrukwekkend om te zien wat er mag ontstaan als vakmensen met passie en drive aan het roer staan. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *