ProMa Consulting bouwt mee aan sterke dijken

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staat voor een enorme opgave: de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Om overstromingen in Nederland te voorkomen, worden de komende dertig jaar in heel Nederland 1.300 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen verstevigd. Elke dijk heeft een specifieke bouw die afhankelijk is van vele variabelen zoals ondergrond, waterstroming, waterstuwing en hoogteverschillen. Er is dan ook een veelvoud aan maatregelen ter versteviging nodig. Dat maakt het moeilijker om een uniforme projectaanpak te gebruiken. Daarnaast zijn er veel omgevingsaspecten die ook veel tijd vergen alvorens een plan tot uitvoer kan worden gebracht.   


Sinds vorige week is Marco Visser betrokken bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarbij het Rijk, de Waterschappen en Rijkswaterstaat als één alliantie samenwerken. Zijn taak is het om de projectbegeleiding op zich te nemen van het implementatieplan. Dit plan moet leiden tot een optimale samenwerking in de Alliantie, synergie door kennisdeling en de inzet van duurzaam-innovatieve werkwijzen. 


Een geoliede flexibele samenwerken tussen alle overheden en projectpartners is de focus in de komende jaren. Daartoe heeft de Alliantie uit al haar gelederen bestuurlijke ambassadeurs gebundeld. Inmiddels zijn ruim 100 projectleden toegevoegd aan het implementatietraject. Georganiseerd in werkgroepen die een specifiek thema uitwerken. Middels een regiegroep wordt de integraliteit en de voortvarendheid bewaakt onder begeleiding van Marco. 


Voor meer informatie over de dijkversterking:https://www.rovid.nl/ienw/rws/2021/ienw-rws-20210713-idtv2w16x-web-hd.mp4