Project ondersteuning Van Gelder

ProMa Consulting

 

Marco Visser is sinds een aantal weken toegevoegd aan het projectteam bij Van Gelder Amsterdam om het Project Management Plan (PMP) voor het contract Combi Structin Noord op te leveren. 

Dit project bevat de nieuwe aanleg, reconstructie en sanering van ondergrondse infrastructuren t.b.v. elektra, gas en water in het werkgebied Zoeterwoude – Nieuwkoop. Het betreft de gelijktijdige uitvoer van meerdere netwerkdisciplines. Waardoor meerdere netwerkbeheerders als opdrachtgever samenwerken met uitvoerders van Van Gelder. 

Marco werkt samen met andere projectteamleden van Van Gelder die met gelijksoortige projecten bezig zijn. Door goede onderlinge afstemming in processen en afspraken, wil hij de integraliteit en uniformiteit zo borgen voor Van Gelder. Daartoe worden alle lopende (gestandaardiseerde-) processen nog eens goed bekeken en daar waar het kan verduidelijkt. Een aantal processen zijn als maatwerk voor Combi Structin Noord opgeleverd voor dit PMP. 

De toevoeging van een prestatiemanager is onder andere een toegevoegde schakel die gaat zorgen dat gemaakte afspraken over KPI’s en de samenwerking geborgd zijn. Niet alleen in de rapportage maar ook in de implementatie van verbeterplannen en opvolging. Deze functionaris zal de spil zijn in de communicatie tussen Opdrachtgever (Liander, Oasen, Dunea), De KAM-afdeling en de projectleiders.