4 Tips voor een positieve organisatiecultuur

positieve organisatiecultuur

4 Tips voor een positieve organisatiecultuur

Een positieve organisatiecultuur zorgt voor een groep gemotiveerde, bekwame medewerkers die prettig met elkaar kunnen samenwerken. Ook zijn zij een ambassadeur voor je organisatie door naleving van het gedachtengoed.

Het ontstaat en is alleen te bemerken aan de uitingen ervan. Zoals de wind ongrijpbaar is maar je haar bemerkt in wolkenbeweging, opwaaien van spullen en de tocht langs je gezicht. Een cultuur is ook altijd in verandering doordat er intreders en uittreders zijn of door invloeden van buitenaf.

Een prettige organisatiecultuur kunnen managers stimuleren door de juiste omstandigheden te creëren voor positieve groepsbinding en intrinsieke motivatie.

Het is dat gouden randje wat je als organisatie onderscheidend maakt van je concurrenten en je een meter voorsprong geeft in de markt. Zowel om business te kunnen binnenhalen als wel om medewerkers aan je te binden. 

Het kost organisaties veel moeite om een gewenste cultuur te laten ontstaan. En nog meer om die vast te houden. Werkprocessen en gedragsregels per medewerker tot in detail uitwerken maakt een organisatie efficiënt maar daarmee heb je nog niks gedaan aan de cultuur. “Op kracht” gedrag sturen is geen optie (zie mijn blog over dienstbaar leiderschap). Hoe dan wel?

Werk aan onderling vertrouwen:

Vraag iemand hoe laat hij klaar is met werken en veelal krijg je als antwoord: “Ik ben vrij om…”. Oftewel; we voelen ons niet vrij als we werken. Wat is de beperkende factor op het werk waardoor we ons gedrag aanpassen en een deel van onszelf opzijzetten? 

Veelal ligt dit aan het onderlinge vertrouwen wat nog moet groeien. Vertrouwen kent meerdere vormen: zelfvertrouwen, vertrouwen in elkaar, vertrouwen in de toekomst.

Als nieuwkomers in een organisatie treden moet je ze omarmen met alle aandacht en ze (zelf-)vertrouwen geven. Tegelijk moet je het hele team erbij betrekken om dit proces samen vorm te geven. Het helpt ook goed om werkprocessen dan nog eens onder de loep te nemen. Smeet banden door een goed on-boarding traject en sta open voor verbetervoorstellen.

Ik heb mooie initiatieven zien ontstaan als een teamgeest aan het groeien is. Extra nieuwe vormen van werkoverleg of zelfsturende teams die succesvol nieuwe wegen bewandelden.

Vier successen

Mensen willen van nature in een groep samenwerken. Erbij horen en trots zijn op wat je bereikt is erg belangrijk. Gebruik die behoefte en zorg dat bereikte resultaten hand-in-hand gaan met groepsgevoel. Het uitspreken van je waardering voor een groepsinspanning geeft een cultuur een extra duw in de rug. Toonzetting en timing is van groot belang. Het vieren van succes moet spontaan en oprecht voelen om het juiste effect te krijgen. Als je niet zorgvuldig bent kan bijvoorbeeld een individuele beloning juist verdeeldheid zaaien. Of als je bijvoorbeeld er veel te lang over doet om wat te organiseren kan dit gezien worden als desinteresse. Maar als de juiste modus is gevonden kan het vieren alle wrijving en onbalans binnen teams opvangen. 

Bestendig goede eigenheden

Dat gaat dan om alle eigenheden die zich hebben verankerd in een organisatie en die gedragen worden door alle leden. Het kan gaan om iets kleins als “altijd eerst een kop koffie samen voordat je gaat starten met je eigen werk”. Het kan ook zitten in mooie herinneringen die in ere worden gehouden (Story-Telling). Of denk aan het “oranje legioen” als Nederland zich in het buitenland ergens sportief laat zien. Maar eigenheden kunnen ook minder positief zijn zoals “10 minuten te laat komen is heel normaal”. Het is dus zaak om de juiste eigenheden te bestendigen en afscheid te nemen de negatieve uitingen. Door het omarmen van goede eigenheden ontstaat een sterke groepmoraal en voelen leden zich meer uitgenodigd om hun deel eraan toe te voegen. Het groepsbelang overstijgt dan het individuele belang.

Een goed conflict is het halve werk

Spreek je uit over negatief gedrag en toets je zienswijze openlijk met de teamleden. Bepaal samen wat passend is en waar grenzen horen te liggen. Het ontwijken van verschil in mening of zienswijze heeft uiteindelijk alleen een remmende invloed op een groep. Er vloeit veel energie weg als hier niets aan gedaan wordt. Door het bespreekbaar maken en houden van issues kun je snel doorpakken en daarna weer door. Het moet duidelijk zijn hoe je met elkaar zaken oplost en bij elke keer dat dit succesvol gebeurt zal de groep zich minder terughoudend gaan opstellen. Dat werkt helend.

Wil je hulp bij het verbeteren van de organisatiecultuur binnen jouw organisatie? Wij adviseren je graag! Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.