Opdracht begeleiding Tender Oranje Loper Kabels en leidingen

Binnen de Gemeente Amsterdam zijn vele bruggen, een aantal van deze bruggen van en naar het centrum worden in de komende jaren vervangen. Een van deze routes is de Oranje Loper, tussen het Paleis op de Dam naar het Mercatorplein. De Gemeente heeft de renovatie van de bruggen en straten al in een eerder stadium aanbesteed en doet momenteel hetzelfde voor de Kabel- en leidingwerkzaamheden rond de bruggen.

Vanuit ProMa Consulting zijn wij betrokken bij het ondersteunen van de tender voor onze partner Stam & Co uit Alkmaar. Wij combineren daarbij onze kennis van het organiseren van projectmanagement en beschrijven van EMVI-documentatie met hun technische en uitvoerende kennis om te komen tot een winnende aanbieding.

Voor deze uitvraag wil de Gemeente Amsterdam beschreven hebben op welke wijze wij de samenwerking binnen het bouwteam vormgeven, hoe wij zorgen dat wij binnen de korte voorbereidingstijd tijdig gereed zijn om de werkzaamheden aan te vangen en hoe wij de belangrijkste risico’s gaan beheersen.

Om invulling te geven aan deze punten hebben wij naast een grondige analyse van de contractstukken en het opstellen van een risicodossier ook met onze betrokken medewerkers de gehele route gelopen en de omgeving van de bruggen vastgelegd. Op deze manier zorgen wij ervoor dat al onze beschreven risico’s en maatregelen daadwerkelijk project specifiek zijn.

Wij dienen op 19 januari de EMVI stukken en prijs voor onze bijdrage aan het bouwteam in. Hierna start de beoordeling door de Opdrachtgever en volgt de voorlopige gunning op 15 februari. Op 9 maart wordt begonnen met het bouwteam zodat op 1 juni de eerste kabel- en leidingwerkzaamheden op en langs de grachten met haar bruggen kan beginnen.