De UAV-gc in 10 vragen

Een antropoloog die werkzaam is binnen de civiele techniek klinkt soms nog steeds als het begin van een slechte gap. Inmiddels ben ik enkele jaren werkzaam binnen de sector en is de vraag naar personeel, mede door de energietransitie, groter dan ooit. Met deze capaciteitsvraag groeit ook de stroming aan, net zoals in mijn eigen situatie, zij-instromers.  

Eén van de grootste uitdagingen waar ik als zij-instromer mee te maken krijg is het gebruik van de grote hoeveelheid afkortingen en begrippen. Zelfs na bijna drie jaar loop ik hier nog tegenaan (want wat is het verschil tussen een ‘natte’ en een ‘droge’ brug?). Eén van deze afkortingen die veelvoudig terugkomt is UAV-gc. Want wat betekend deze afkorting? Nog belangrijker wat hield deze term in?  

Met behulp de verschillende projectteams waar ik onderdeel van uit heb mogen en mag maken maak ik mij deze termen eigen. Voor de UAV-gc was één van deze informatiebronnen ProMa-Consulting oprichter Ronald van Barneveld. Die, veelal met behulp van alter ego ‘Barney’, de kernprincipes van die UAV-gc uitlegde.  In deze blog interview ik hem aan de hand van tien vragen over de UAV-gc om zo antwoorden te krijgen op zaken die ik als zij-instromer graag had willen weten.  

De eerste en meest simpele vraag als je een afkorting tegen komt is ‘waar staat de UAV-gc voor? 

UAV-gc staat simpelweg voor Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen”    

Een hele mondvol, wat zijn de kernprincipes van deze contractvorm die ik als zij-instromer moet kennen? 

Allereerst wordt er uitgegaan van gelijkwaardige partners (Opdrachtgever en Opdrachtnemer) waarbij risico’s doelmatig worden verdeeld. Externe kwaliteitsborging en aantoonbaarheid zijn bepalend voor het slagen van dit soort opdrachten.  JADZIA wat zijn nu precies de kernprincipes?

Hoe is de UAV-gc ontstaan? Wat was de aanleiding?

 De ‘moeder’ van de UAV-gc is Rijkswaterstaat. Hier ontstond de behoefte om samen met de markt de expertise en kennis van de marktpartijen optimaler in te gaan zetten. Dit om zo de benodigde productie en onderhoudsbehoefte aan het uitdijende areaal van Rijkswaterstaat te vergroten. De Aannemer kon zo zelf eigen werken intern op elkaar gaan afstemmen om zo te komen tot een betere verdeling van mensen en middelen. Tevens lag de expertise van het werk en het plannen steeds meer bij de markt. Tegelijkertijd kon Rijkswaterstaat hierdoor haar visie op haar rol in de samenleving als beheerder meer vormgeven. 

Zeker innovatief, zijn dit dan ook meteen de voordelen?” 

Jazeker, het kunnen benutten van de kansen, optimalisaties en expertises van de betrokken partijen is het voornaamste voordeel.  En de mogelijkheid om de risico’s van een project beter te kunnen verdelen tussen Opdrachtgevers en Opdrachtnemers.  

Over risico’s gesproken, welke risico’s of nadelen brengt deze contractvorm met zich mee?”

Een groot risico bij deze contractvorm is het ontstaan van een kind met een administratief waterhoofd. Te veel en dubbele administratie, rompslomp door het niet goed en efficiënt inzetten van de methode. Dit is vaak ook het onbekend zijn met deze vorm van samenwerken, maar ook het wantrouwen in de vaardigheden van de eigen medewerkers, bij zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer. Een transparante maar vooral professionele samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die elkaar als gelijkwaardige partners in het proces erkennen is van groot belang.  

Alles klinkt best vooruitstrevend en complex, wat is deze contractvorm vooral niet?”

De UAV-gc moet absoluut niet gebruikt worden als een “moetje”.  Ik heb minder complexe projecten die zich beter lenen voor een RAW uitvraag zien falen omdat er vanuit de organisatie “politiek gekleurd” gekozen moest worden voor UAV-gc of D&C. 

Dat sluit precies aan bij mijn volgende vraag. De infratechniek kent heel veel verschillende soorten werk, wanneer zet je deze vorm dan idealiter wel in?” 

Idealiter daar waar een aannemende of ontwerpende partij verantwoordelijke is voor meer dan één projectfase. Hierdoor kunnen risico’s en kansen, maar vooral verbeteringen en optimalisaties in het gehele proces van werken worden doorgevoerd.  

De UAV-gc is dus meer een gedachtegoed. Welke werkbare contractvormen komen hieruit voort?” 

Dat kan sterk variëren van meerjarige beheer- en onderhoudscontracten tot complete turnkey (van A tot Z) opdrachten. 

Door de nadelen en complexiteit klinkt dit als een contractvorm waarmee grotere aannemerspartijen beter uit de voeten kunnen. Maar zoals je al aangaf wordt de contractvorm toch veel op de markt gezet. Stel ik ben werkzaam voor een kleinere aannemerspartij, wat heb ik nodig om een UAV-gc contract beheerst te kunnen uitvoeren? 

Allereerst kennis van je vak natuurlijk. Daarnaast een goed kwaliteitssysteem om het administratieve deel praktisch in te kunnen richten zodat het een onderdeel van het werk wordt in plaats van dat het gezien wordt als een aanvullende last. Bovendien kunnen zowel Opdrachtnemers als Opdrachtgevers lerende zijn in werken binnen de UAV-gc. Heb het lef om je Opdrachtgever niet als heer en meester te zien, maar als gelijkwaardige partner. Durf ook duidelijk vooraf stelling te nemen en de betreffende kansen en risico’s goed te benoemen en te blijven sturen op de heldere scope van het werk en elkaar te houden aan de gemaakte afspraken 

En als laatste, als ik mij verder wil verdiepen in dit onderwerp. Waar kan ik aanvullende informatie vinden?

“Natuurlijk op de website van de CROW, maar ook op onze website helpen we graag verder. En houd de komende Blogs van ProMa Consulting in de gate hierin zullen wij de UAV-gc vanuit verschillende invalshoeken gaan bespreken!