STRUKTON WORKSPHERE


ADVISEUR PROJECTBEHEERSING VOOR STRUKTON WORKSPHERE

Bij Strukton Worksphere, een welbekend bedrijf dat facilitair management van panden door heel Nederland uitvoert, was er de vraag of er op het gebied van aantoonbaarheid optimalisatie mogelijk was. Maar hoe doe je dat, de processen rondom aantoonbaarheid verbeteren en optimaliseren. Hoe zorg je er voor dat alles wat je doet wordt gedaan volgens je eigen en afgeleide klant procedures, en dat dit allemaal ook nog praktisch en ordelijk is geborgd.

Om te beginnen hebben we gekeken naar welke processen er zijn, en welke er gevraagd, lees beschreven staan in de overeenkomst. Dit om vervolgens intensief samen te werken met het team dat zich bezighoudt met deze klant “het Van Gogh Museum”. Deze mensen zetten zich dagelijks met hart en ziel in om ervoor te zorgen dat de bezoekers zorgeloos de kunst en het leven van Van Gogh tot zich kunnen nemen. Met deze positieve energie hebben we vervolgens gekeken naar welke processen herijkt, aangevuld dan wel aangepast kunnen worden, om die vervolgens te implementeren.